סגרה-וולנסקי טל

     

משחק צללים

פרויקט מעשי בהנחיית פרופ' דגנית שטרן-שוקן