תתר-פייומי אמל

     

שחרור האישה הערבייה במגזר הערבי.

  • פרויקט מעשי בהנחיית אורי צייג.