המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בבא טל

052-6222955    Talbaba88@gmail.com   

פתגמים מרוקאים

פוסטר דיגיטלי המציג פתגמים מרוקאים עליהם גדלתי. פתגמים הם החמצן של השפה המרוקאית והם משמשים מרכיב עיקרי בכל דיאלוג. בפרויקט בחרתי להמשיך את תהליך העברת מסורת זאת באמצעי התקשורת החזותית הדיגיטלית, העדכניים והמוכרים לבני/ות דורי.

מנחים: יעל בוגן, נירית בנימיני