המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

שרגא רז

054-5917030    drunkgun@gmail.com    http://cargocollective.com/razshraga

Monad

עבודת וידאו אישית ואינטימית, המביטה מהצד על תהליך היציאה מהארון שעברתי. היא עושה זאת דרך החזרה לעבר והתבוננות בקונפליקט האישי - בין קבלת הזהות המינית שלי כהומוסקסואל בחברה הטרוסקסואלית, לבין הגדרות אחרות הנכללות בזהותי.

מנחים: אופיר ליברמן, מירב שחם