המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

שריר עדי

054-7843332    adiisharir@gmail.com    https://www.behance.net/adiisharir

אקזיסטנציאליזם, או ארבעת שלבי היסוד של הקיום

הפרויקט מציג באמצעות מדיות משולבות סדרה בת 4 פרקים המוקדשת לשלבי היסוד של הקיום האנושי, על פי התאוריה האקזיסטנציאליסטית: בדידות, אבסורד וחירות.

מנחים: אורן גרין, מיכה קרדו