המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

שפר ענבר

052-8345886    sheffer.inbar@gmail.com   

שלום כיתה

מסע קריאת האלף-בית דרך נקודת המבט של לקויי למידה. הפרויקט מציג סרט אנימציה בתלת-ממד, המנסה להמחיש באופן חזותי את בעיות הקריאה והכתיבה שחווים לקויי למידה, באופן המאפשר לצופה להזדהות עם תחושותיו ועם הקשיים שהוא חווה.

מנחים: ערן שטרן, חמן קמינסקי