המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

שכטמן ליליה

053-2825330    liliashekhtman@gmail.com    http://liliasheart.tumblr.com/

פולקלור תל אביבי

סדרה של עשר כרזות מאוירות המוקדשות לפנטזיה אורבנית. הכרזות עוסקות ביצורים קסומים, השאובים מהפולקלור של עדות ועמים שונים החיים בישראל, ובהשראת עולם האגדה והמיתולוגיה. היצורים נטמעים בעירוניות התל-אביבית והחיזיון שנוצר בסצנות המוצגות בהן מאפשר קריאה חדשה של הסביבה העירונית המוכרת והסיפור האורבני שעוטף אותה.

מנחים: אסף חנוכה, גיא חרלפ