המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רז יעל

52-56188840    yaelraz2@gmail.com    http://cargocollective.com/yaelraz

מסביב לעולם ב-80 יום

פלטפורמה אינטראקטיבית העוסקת באופן בו אנחנו חווים מסעות בעידן הדיגיטלי. החוויה מתווכת באמצעות פרשנות עכשווית לספר המסעות הקלאסי מאת ז'ול ורן, "מסביב לעולם ב-80 יום".

הפלטפורמה מאפשרת טעימה מהמסע בעזרת שני מסלולים מקבילים, הנחווים מנקודות מבט שונות - ספונטנית ואנליטית - מבעד לעיניהן של שתי הדמויות הראשיות: פאספרטו ופוג.

מנחים: נדב ברקן, מיכל פאוזנר