המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רדומיר מאי

054-7340045    mayradomir@gmail.com   

מוזיאון גוף האדם

מיתוג למוזיאון המוקדש להיסטוריה רפואית, בו מוצגות תערוכות קבועות בנושא האנטומיה האנושית ותערוכות אמנות מתחלפות. הראשונות חורגות מהשדה הרפואי ומציגות את האנטומיה במרחב ציבורי באופן נגיש, מסקרן וחוויתי; במקביל, עבודות האמנות שואבות השראה ואלמנטים מהאסתטיקה של גוף האדם.

המיתוג למוזיאון מקשר בין השפה החזותית של עולם הרפואה לאולמות המוזיאון, בעזרת דפוס-בלט המתייחס לגולמיות של גוף האדם בצבעוניות מנוגדת.

מנחים: איציק רנרט, אביגיל ריינר