המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

רדה שמרית

052-4431845    shemer17@gmail.com    http://cargocollective.com/shemer

הדיוואן - פירוק והרכבה של מסורת

עיצוב מחודש של הדיוואן - ספר השירה של יהודי גלות תימן. הפרויקט עוסק בפירוק והרכבה מחדש של המבנה העיצובי והתוכני של הספר, תוך יצירת תנועה ויחס חדש בין טקסטים שהעלו יהודי תימן על הכתב לבין שירת הנשים שנמסרה בעל פה מאם לבת. הפרויקט מפנה את מבטם של בני הדור השלישי לגלות תימן פנימה, אל עבר התרבות של אבותיהם.

מנחים: נירית בנימני, יעל בוגן