המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

קינן-מרק הדס

052-4442998    hadaskm@gmail.com   

יאמי מאמי

אפליקציה ל- iPad המוקדשת לאוכל מוצק ותזונה לתינוקות. תוכן האפליקציה מבוסס על מחקרים ומידע מוסמך, המתמקד במתכונים ובהזנת תינוקות בגילאים 6  חודשים עד שנתיים. משתמשי האפליקציה נשארים מעודכנים בנושא התזונה ויכולים למצוא תשובות לשאלות. בנוסף, הם יכולים ליצור לעצמם כרטיס-תינוק ולהתאים באמצעותו מתכונים תוך התחשבות ברגישויות או העדפות שונות.

מנחים: אבי נאמן, אנה גסלב