המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

קושניר דניס

054-4493687    makyotoo@gmail.com   

The Violent Motivations

סרט קצר העוסק בסיבות האבולוציוניות לאלימות. תופעה זאת שזורה בהיסטוריה ובתרבות ונידונה בפרספקטיבות מחקר שונות, המסמנות אותה כתכונה אנושית ייחודית, הרסנית ונטולת היגיון.

הסרט מציג את גישת המחקר האבולוציוני, המתבוננת באלימות מזווית אחרת ותופסת אותה ככלי הישרדות לגיטימי ויעיל, שנעשה בו שימוש נרחב בטבע. יחד עם זאת, השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שליוו את האנושות שיבשו את תועלתו.

מנחים: ערן שטרן, חנן קמינסקי