המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

קאופמן לי

052-5166679    leecaufman@gmail.com    http://cargocollective.com/LeeCaufman

בית

ספר העוסק במשמעות מושג הבית עבורי. פירוק הבית שחוויתי, אילץ אותי לבחור מספר אלמנטים המייצגים ולעבד אותם לחפצים ומילים. מהפירוק וההרכבה שלהם נוצרו דימויים הערוכים על-פי מילים נבחרות, יחד הם מסמלים ומסמנים עבורי מהו בית: הן במובן House והן במובן Home.

מנחים: נירית בנימיני, יעל בוגן