המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פרוינד גד

050-2301443    gadfreund7@gmail.com   

הטבלה המחזורית - הגרסה לילדים

סדרת סרטונים מונפשים המציגה לילדים קטנים את מבנה הטבלה המחזורית של היסודות בטבע ואת חשיבותם. האנימציה וההסברים מתאימים לסקרנות והחקרנות של הילדים, הזוכים בידע בסיסי אך חשוב על מבנה הטבלה, חשיבותה והקשריה ההיסטוריים.

מנחים: מיכה קרדו, אורן גרין, אסף קרבס