המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

פישר דר

054-6664102    darxfisher@gmail.com    https://www.instagram.com/__darfish__/

השופל

מיתוג למסעדה טבעונית בשוק הכרמל, שמציעה תפריט המבוסס על מרכיבי מזון שנאספו במקום. בסוף כל יום מעבירים הרוכלים למסעדה את המוצרים שהתכוונו לזרוק מאחר שאינם אטרקטיביים מספיק בשביל להימכר למחרת. למרות זאת, מדובר במוצרים טריים והשימוש בהם משמש דוגמה לניצול משאבים, שמירה על איכות הסביבה ומיחזור. אלו חלק מהערכים המניעים את המסעדה ומוטמעים במיתוג, בין היתר באמצעות אריזות ממוחזרות ופריטי ריהוט שנאספו מהרחוב וקיבלו משמעות חדשה.

מנחים: אביגיל ריינר, איציק רנרט