המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ספיר עידו

052-4334408    iiidddooo@gmail.com    www.idosapir.co.il

פרנק־ריהל אנימטיבי

הצעה למשקל אנימטיבי של גופן פרנק־ריהל. חקר המאפיינים הטיפוגרפיים של הגופן הוביל ליצירת 3 משקלים שונים, שיחד מרכיבים את הבסיס למשקל חדש ואנימטיבי. התהליך מציג את הגופן המוכר והשכיח באור מפתיע ובוחן מחדש את מרכיביו - החל מהחללים הפנימיים, דרך הגריד ועד הצורה הסופית. הטיפוגרפיה הוותיקה, שהפכה לקנון בדפוס העברי, מקבלת רוח חיים חדשה ועכשווית.

מנחים: קובי פרנקו, הילה שלתיאלי