המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

סלע שירן

052-6222955    Talbaba88@gmail.com    www.shiransela.com

ינקו ודורה

ספר המוקדש למסעדה המשפחתית "ינקו ודורה", שפעלה בחיפה בין השנים 2006-1967 והייתה נקודת ציון בקרב הרומנים.

הפרויקט עוסק בהעברה ושימור ההווי, הזיכרונות, התרבות, האנשים והאוכל במסעדה באמצעות פרשנות חזותית אישית. בספר משולבים מסמכים היסטוריים, תמונות, סיפורים, זיכרונות וראיונות עם בעלי המסעדה ובני המשפחה.