המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

נוביצקי ולנטין

054-6387758    sacredvalentin@gmail.com   

על ההדק

"על ההדק" הוא אתר אינטראקטיבי, המציג רטרוספקטיבה של אירועי ירי בישראל  בהם היה מעורב נשק חוקי. האתר מרכז מידע ונתונים על הסיבות והנסיבות של תקריות ירי שונות, החושפים קשר בין המורכבות של התנאים החברתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים, לבין תופעות של אלימות קיצונית.

מנחים: מיכל פאוזנר, נדב ברקן