המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

משה אורטל

054-2212412    ortalmoshe18@gmail.com   

עלמיא

מיתוג לחברת מסעות העוסקת בטיולי תוכן ברוח יהודית.