המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מצא ליאור

050-2627630    liormazza85@gmail.com   

Willy

אתר אינטראקטיבי המוקדש למחזותיו של וויליאם שייקספיר. האתר מציע פלטפורמה חווייתית לקריאה מונגשת, מובנת, נוחה ומהירה באופן חזותי עבור גילאי 24-16.

מנחים: מיכל פאוזנר, נדב ברקן