המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מנחם שרון

054-4409018    sharenderon@gmail.com    https://www.behance.net/sharenderon

AfterLife

סרטון אנימציה המשלב איור וקטורי ועוסק באמונה בחיים שלאחר המוות, תוך הצגת מגוון נרטיבים תרבותיים בנושא. התרחיש שומר על אחידות ויזואלית ומציג באמצעות שפה סמלית את הייחודיות של האמונה בתרבויות נבחרות בתקופות שונות. הסרטון מאמץ נימה מרומזת של הומור וסקפטיות.

מנחים: ערן שטרן, חנן קמינסקי