המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מירסקי-פרידמן חורדנה

050-5851606    jordana.mirski@gmail.com    http://jordanamirskifridman.com/

פרשנות עכשווית לתנועת הלטריזם

פרויקט טיפוגרפי העוסק באות כאמצעי תקשורת וכיצירה מופשטת, בעקבות ציטוט ממניפסט הלטריזם - "The word is the first stereotype" (צרפת, 1945).

בהיסטוריה של הדפוס מורה המונח "סטריאוטיפ" על לוח המתכת כאובייקט ששימש לפעולת הדפסה ושכפול. הפרויקט חוזר למסורת זו, כשחפצים יומיומיים משמשים אותי להדפסה וליצירת קומפוזיציות החוקרות את גבולות תפקידה התקשורתי של הטיפוגרפיה.

מנחים: מיכל פאוזנר, נדב ברקן