המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מיסין אנדריי

054-2177273    shoebaka2@gmail.com    https://www.instagram.com/mi_ss_ing/

iRumba

מיצב העוסק בחיפוש אחר דרך חזותית חדשה לספר סיפור, תוך התייחסות לנרטיב באופן מרחבי, בו הצופה יכול לשוטט בסיפור באופן מטאפורי ומוחשי. הטקסט מתאר התרחשויות שונות לאורך יממה בחיי 7 דמויות, שלמעשה כולן מהוות צדדים שונים של אותו אדם. האדם הזה הוא אני.

מנחים: איציק רנרט, אביגיל ריינר