המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מינקוביץ תמר

050-7414787    tamarminko@gmail.com   

תחנות בזיכרון הקולקטיבי

מיצב המציג פרשנות אישית לתחנות שהובנו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי, דרך מערכת סימנים וסמלים. המיצב כולל התייחסות לתופעה חברתית המחברת אירועים מהעבר לכדי סיפור אחד בעל משמעות. הנושאים נבחרו באמצעות סקר שערכתי, בו התבקשו הנשאלים לציין אירועים משמעותיים עבורם, שהם מחשיבים כזיכרון קולקטיבי, אותם עיבדתי לביטויים חזותיים.

מנחים: מיכל פאוזנר, נדב ברקן