המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מדינה אריאל

054-4924720    arielmphoto@gmail.com   

Big data, Better data?

סרטון העוסק בתופעה של נתוני עתק (Big Data) ובהשפעתה על חיינו. המונח Big Data מתייחס למאגר מידע הכולל נתונים מבוזרים, המגיעים ממקורות שונים, בכמויות ובפורמטים שונים ואינם מאורגנים על פי שיטה. הסרט מציג סביבות חיים, אתרים וחפצים, עליהם מוצג מידע בקצב מהיר, שבסופו של דבר משתלט על המסך.

מנחים: אורן גרין, מיכה קרדו, טל ברלי