המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

מגדל חן

052-2313331    chmigdal@gmail.com    http://cargocollective.com/chenmigdal

כל מה שעלול להשתבש

מדריך המיועד לשלומיאלים שבינינו, המגדיר ומתאר עבורם מגוון סיטואציות המזמנות תאונות, מכוון אותם אל דרך הישר ומציע שיפור עצמי. המדריך נוצר בהשראת חיי היומיום של חן, על מנת לייצר חוויה חדשה של "שלומיאליות" תוך כדי שימוש פארודי בשפה מדעית ואנליטית.

מנחים: אביגיל ריינר‎, איציק רנרט