המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

לשר שי

052-8418367    shaylesher@gmail.com   

בן יהודה - אופנת רחוב עברית

מותג רעיוני ראשון מסוגו בישראל לאופנת רחוב עברית. העיצובים מתבססים על פרשנות טיפוגרפית לשיריהם של משוררים עבריים בולטים, בהם אבן גבירול ולאה גולדברג.

מטרת המותג  לחבר את הדור הצעיר אל התרבות העברית באמצעות שפה אופנתית ועדכנית, המלווה בתוכן משמעותי.

מנחים: קובי פרנקו, הילה שלתיאלי