המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

כהן שרית

050-6366506    cohen1sarit@gmail.com    http://saritcohen.co.il/

זיכרונות מכורדיסטאן

סדרת איורים העוסקים בתרבות העדה היהודית בכורדיסטן העיראקית. כמו שאר בני העדה, משפחתי עלתה משם ללא רכוש וחפצים המשמרים זיכרון של תרבות ומסורת. מתוך כך, עלה בי הרצון להתחקות אחר החפצים הנעדרים ולהעניק צורה לתוכן הגלום בהם. בבסיס הסדרה נמצא רעיון הקמעות, המתורגם לדימויים מאוירים בפרשנות אישית, בהשראת רקמה וצורפות כורדיים ואמנות אשורית.

מנחים: יעל בוגן, נירית בנימיני