המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

טננבאום טל

052-4713721    tala2411@gmail.com    http://taltenenbaum1.wix.com/portfolio

בולים דיגיטליים

חידוש המסורת של הבול המודפס והתאמתו לעידן התקשורת הדיגיטלית בתורת רכיב מעשיר בדואר האלקטרוני. עיצוב הבול מתמצת עבור הנמענים נתונים אודות התוכן והשולח/ת ובכך מרחיב את יכולת הביטוי והתקשורת של המדיום.

מנחים: קובי פרנקו, הילה שאלתיאלי