המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

טוביאס אור

052-3687851    mrtwobs@gmail.com    https://vimeo.com/twobs285

Safecube

תקשורת היא העברת מידע בין משתתפים - בני אדם, בעלי חיים ואף מחשבים. המדיה הדיגיטלית יצרה סוג חדש של תקשורת בה אנחנו תמיד מחוברים, אך בה בעת - מקוטעים; אנחנו מוקפים בחברים ובודדים מתמיד, חיים את הרגע וטובעים בעבר. הפרויקט בוחן מערכת יחסים בעידן הדיגיטלי באמצעות מדיום של דסקטופ דוקומנטרי.

מנחים: אופיר ליברמן, מירב שחם, יונה וייץ