המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

חמו ליה אורנית

52-84497910    oranithamou1@gmail.com    http://oranit724.wix.com/oranith

חמש

סדרת חוברות המוקדשות לאמי וארבעת אחיותיה. לכל אחת מהן התאמתי ערך המגדיר אותה ומבטא היבט אחר של המזרחיות שלה. יחד הן מהוות את השלם שמהווה מבחינתי DNA נשי-מזרחי כפי שאני מבינה אותו.

החוברות מורכבות מתמלולי שיחות אתן, שירים, מידע מחקרי (מוצפי-הלר 2012) ודימויים שיצרתי בהתאם.

מנחים: רחל דהן, דקל בוברוב