המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ולטר אולגה

050-7270289    ollyv89@gmail.com   

ראשונות

פלטפורמה דיגיטלית-אינטראקטיבית, המוקדשת לסיפורן של נשים פורצות דרך שפעלו בתחומים שונים ביישוב הישראלי ובמדינת ישראל ב-100 השנים האחרונות. הפלטפורמה מאפשרת בחינה מקיפה של מכלול הנשים שנבחרו לפרויקט, לצד התעמקות בכל אחד מהסיפורים האישיים וגילוי תרומתן לחברה.

מנחים: אנה גסלב, אבי נאמן