המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ויצטום נטע

054-5220741    Nettawitztum@gmail.com    http://www.nettawitztum.com/

PEAK

מיתוג לאבקת אנרגיה לרצים, המותאמת למרחקי הריצה הפופולאריים: 10 ק"מ, 21 ק"מ (חצי מרתון) ו-42.2 ק"מ (מרתון). השפה הגרפית גובשה לאור חקר הפרמטרים המשתנים בגוף במהלך הריצות והיא מסמנת באופן חזותי את דרגות/מרחקי הריצה באמצעות בידול צורני, צבעוני ודינמי.

מנחים: אנה גסלב, אבי נאמן