המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

וידנפלד ירדן

054-4611334    yardenwe@gmail.com   

סצינות מתוך הראמאינה

הפרויקט מציג סצנות מתוך הראמיאנה - סיפור קאנוני במיתולוגיה ההינדית. הסצנות מובאות בשפה צורנית מונומנטלית, היוצרת הנגדה בין מודרניות וקלאסיות ושואבת השראה מעולמות תוכן רחבים ורחוקים זה מזה מבחינה תרבותית - אמנות אינדונזית וקומיקס אמריקאי. הפוסטרים מאוירים בטכניקה משולבת של חיתוך עץ ידני וחיתוך בלייזר והם ערוכים דיגיטלית.

מנחים: איציק רנרט, אביגיל ריינר