המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ואן דר לוכט אוריאל

054-7455857    orielgoch@gmail.com   

Skins Condoms

עיצוב אריזות לחברת קונדומים חדשה בשם Skins. מטרת הפרויקט להקל על הצרכן הצעיר, במיוחד על מי שזוהי התנסותו הראשונה בקניית קונדומים, את הסיטואציה - המזוהה לא פעם כמביכה - לנגישה יותר, קלילה ובלתי מורכבת.

מנחים: דקל בורבורוב, רחל דהן