המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

הלל גל

054-4876272    hgal87@gamil.com    https://www.behance.net/GalHillel

אפוקליפסה ישראלית

סיפורי גוג ומגוג, המתאפיינים במשברים מוסריים, רוחניים, פוליטיים וחברתיים, מתגלים בחברתנו. אלה מערערים את היכולת לבנות בישראל חברה המתקיימת יחד למרות הפערים. אנו נמצאים כיום בנקודת משבר שיכולה להביא לתיקון כולל או לאסון גדול. הפרויקט מציג את פסיפס הרחוב הישראלי כתמונת מראה, המותחת ביקורת ומתריעה על המשך הדרך כחברה בת-קיימא.

מנחים: בתיה קולטון, נדב שלו