המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

הירשנזון טל

052-3260991    talhirshenzon@gmail.com    http://cargocollective.com/talhirshenzon

Lous Cruise

סרטון אנימציה העוסק באורח החיים המכאני בעידן העכשווי של מדיה דיגיטלית. במרכז הסרט מופיעה דמות האדם הדיגיטלי, המנהל את עולמו דרך מחשבים ומול מסכים. כשהוא מואס בשגרת חייו הוא יוצא להרפתקה ונכנס לתהליך הפוך, בו הוא נוטש את הסדר החברתי הקיים וחוזר אחורה בשלבי האבולוציה.

מנחים: אסף חנוכה, גיא חרל"פ, סיוון שטאנג