המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

דיאמנט דייזי

050-9227922    daisydiament@gmail.com    http://daisydiament.com/

Plane b

בשנים האחרונות חלה עליה במספר הישראלים שבחרו לעזוב את הארץ ולהעביר את חייהם לחו"ל. חברת התעופה "Plane b" מיועדת לישראלים הבוחרים לרדת מהארץ ו/או הרוצים לשוב לישראל. קהל היעד ייחודי וייעודי - ישראלים בלבד, יורדים ותושבים חוזרים. באמצעות אלמנטים ויזואליים מוצגים מסרים דו-משמעיים ואישיים, הפתוחים לפרשנות אישית של הנוסעים בכיוונים השונים והמנוגדים.

מנחים: יעל בוגן, נירית בנימיני