המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

דובלרו בר

050-9210260    bar.dublero@gmail.com   

קולולוצה

מיתוג למעדנייה מרוקאית-רומנית, המציע תצורה חזותית למפגש בין-תרבותי שאינו מבוסס על שיפוטיות והיררכיה כי אם על חיבור של הבדלים היוצרים שפה חדשה. השפה העיצובית התפתחה מתוך מפגש בין צבעים וצורות של עיטורים פרחוניים, המאפיינים טקסטילים רומניים, לבין הדפסים גיאומטריים מעיטורים מרוקאיים.

מנחים: הילה שאלתיאלי, קובי פרנקו