המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גרופר אורי

054-7760055    grupper.ori@gmail.com    https://www.behance.net/origrupper

צמח עיר - חקלאות אורבנית

מיתוג לארגון "צמח עיר - חקלאות אורבנית", שמטרתו להעלות למודעות, לעורר זיקה ולהניע לפעולה את תושבי העיר לגידול צמחייה במרחב העירוני. המיתוג מבקש למזג בין עבודה חקלאית, הנעשית בדרך בכלל בשטחים המיועדים לכך, לבין החיים האורבניים.

מנחים: אבי נאמן, אנה גסלב