המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גנסיה פלורה

055-8869044    f.ghnassia@gmail.com   

ZAP

סרט קצר המתאר בצורה הומוריסטית וסרקסטית את השפעתה השלילית של הטלוויזיה על חיינו – מבחינה חברתית, נפשית, רגשית ובריאותית. בכך היא מבקשת לאתגר את עמדותיו ותפיסותיו של הצופה כלפי הטלוויזיה.

מנחים: אופיר ליברמן, מירב שחם