המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

גולדברג מאיה

052-3860554    goldbergmaya4@gmail.com    http://cargocollective.com/mayagoldberg

ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש

״ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש...״ (דברים ח, ח): סדרת אריזות למוצרי מזון לייצוא, המורכבים משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל.

הגריד של האריזות נסמך על כרזות טיפוסיות משנות ה-50 של המאה ה-20, המציגות חקלאות ישראלית במבט רומנטי. השפה החזותית אימצה את הפונט הספרדי בכדי להדגיש הקשר מקומי שורשי.

מנחים: דקל בוברוב, רחל דהן