המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

ברגר אופיר

054-6634537    ofir.berger@gmail.com   

יומן מסע

יומן מסע אישי העוסק בגזענות. בשנת 2008 עבדתי כמטפלת בפעוטון בקיבוץ בו גדלתי, שם התחנכו זה לצד זה ילדי הקיבוץ ה"צברים" וילדי עולים חדשים מאתיופיה. שמונה שנים לאחר מכן יצאתי לחפש את הילדים הללו, במסע שהוביל אותי לזיכרונות, מקומות ואנשים שונים. לאורך הדרך הבנתי כי גם לי, במודע או שלא, יש חלק ב"חינוך מחדש", ב"תירבות" ובמחיקת זהותם המקורית של ילדי העולים.

מנחים: נירית בנימיני, יעל בוגן