המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בן-יאיר רועי

052-6907006    royi9919@gmail.com    http://www.roybenyair.com/

נבחרי הציבור

הפוליטיקאים שלנו הבינו שמי שפופולרי יותר מצליח יותר ומתחרים על תשומת הלב שלנו דרך שלל אמירות קיצוניות ופרובוקציות. הפרויקט "נבחרי הציבור" מקצין את הרדיפה אחר הערצה וממתג את הפוליטיקאים כידוענים, בדומה למתרחש בתעשיית הפופ.

הפרויקט מציע אמצעים שונים לפנייה לקהל המעריצים: מפלטפורמה אינטראקטיבית עד למוצרים ממותגים (מרצ'נדייזינג).

מנחה: זוהר קורן