המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בן-דוד מוריה

054-6823192    moriahbd@gmail.com    http://www.moriahbd.com/

הקווסט הפנטסטי של אנשי הונטולין

משחק קופסה למבוגרים בסגנון משחקי קווסט (Quest), בהשראת 5 סיפורים של אתגר קרת. המהלכים במשחק מכניסים את השחקנים למציאות הפנטסטית-סוריאליסטית שמאפיינת את סיפוריו הסופר; קלפי החפץ וקלפי המקום המשמשים את השחקנים שאובים מהתרבות הישראלית, והאווירה האורבנית האפרורית מיוצגת במשחק על ידי אריחי אקרשטיין.

מנחים: אופיר ליברמן, מרב שחם