המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בידרמן יעל

052-3524991    yaelbide@gmail.com    http://cargocollective.com/yaelbiderman

היי חופשייה ונינוחה

סדרת פורמטים מדופדפים העוסקים במשטור הגוף הנשי. ההתייחסות לנושא נעשתה בהקשר ההיסטורי ובהקשר החברתי-תרבותי המובנים במדיות השונות. לדוגמה, פורמט אחד מביא רשימה של מילות-ציווי שחולצו ונערכו מהספר "שמרי על גזרה נאה". פורמט אחר מציג חיתוכי רפרודוקציות מדימויי נשים בתנוחת "ונוס פודיקה", המצניעה את איבר המין, ועוד.

מנחים: בתיה קולטון, נדב שלו