המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בונדרצוק אלון

054-8098589    bonder09@gmail.com   

צמחים גורמי הזיה בטקסי שאמאניים

הפרויקט עוסק בשימוש בצמחי הזיה בטקסים שאמאניים במספר תרבויות,  ובשלבים שונים של הטקס: כניסה, הימצאות ויציאה. הפרויקט מנסח את האווירה וההתרחשות הספציפית בכל שלב באמצעות שלושה מיני צמחים, התואמים לסביבה התרבותית של הטקס. הפרקטיקה העיצובית מבוססת על איור ממוחשב והדפסה ידנית בטכניקת דפוס רשת.

מנחים: אולג מילשטיין, דקל בוברוב