המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

בולוטוב יאן

052-4549826    bolotovyan@gmail.com   

ANXIETY

קליפ בן דקה וחצי, המציג אדם החווה התקף חרדה לראשונה בחייו. בפרויקט אני חוקר ומציג את מה שעובר עליו בזמן ההתקף, אלו מול העולם החיצוני שאינו מושפע מהחוויה הקשה. בחרתי להציג את הנושא דרך קליפ וידאו ולהשתמש בריקוד המבטא את החרדה עצמה.

מנחים: אופיר ליברמן, מירב שחם