המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אפק אניסיה

050-6395229    anisiaffek@gmail.com   

Slavic Girls

מגזין בן 3 גיליונות העוסק בהבניה המגדרית של נשים סלביות וכולל ארט דירקשן, צילום ועיצוב גרפי. בכל גיליון מתוארת דמות נשית מהמיתולוגיה הסלאבית – רוסלקה (Rusalka), וילה (Vila) ופלוטניץ' (Flotnitzh).

באמצעות הדמויות, חוקר המגזין את האופן בו נשים סלביות תופסות את עצמן ואת מקומן בחברה. העבודה מביעה נקודת מבט אישית על הזהות הנשית במזרח אירופה.

מנחים: נירית בנימיני, יעל בוגן