המחלקה
לתקשורת חזותיתדבר ראש המחלקה
אתר בוגרים

אסקוחידו עליזה

054-5899875    alis.escojido007@gmail.com    www.alizaescojido.com

נקודה - פרויקט מחקר בברייל

מחקר ופיתוח של שפה טיפוגרפית בכתב ברייל. כלי התקשורת החזותית הטיפוגרפית, הפונים אל חוש הראייה, עוברים טרנספורמציה מפורמט של דו-ממד לתלת-ממד ומופנים אל חוש המישוש, תוך הפעלת כלים עיצוביים כמו היררכיה, משקלים, קומפוזיציה וריווחים. התוצאה היא מתיחת הגבולות של תחום התקשורת החזותית, כאשר האפקט החוויתי שהיא מייצרת בשדה הראייה מופעל ומשפיע על שדה התקשורת הגופנית, באמצעות מגע ומישוש.

מנחים: קובי פרנקו, הילה שאלתיאלי